Shqipëria shkon në zgjedhje parlamentare më 25 prill


World Malaria Day 2020: WHO urges to focus on Malaria in COVID-19 Pandemic  to every nations – News Lagoon

Presidenti Meta dekreton 25 prillin per zhvillimin e zgjedhjeve te 2021.

Mesaduket eshte konsultuar me partite politike por jo me keshilltaret sepse data 25 prill eshte dita kunder malarjes,nese presidenti ka menduar qe keto zgjedhje do bejne perfundimsht difernecen midis te mires dhe te keqes atehere zgjedhja eshte e qellimte.

D E K R E T

PËR CAKTIMIN E DATËS SË ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN

Në mbështetje të nenit 65, pikat 1 dhe 2, 92 shkronja “gj” dhe 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe të nenit 8, 9, pikat 1 dhe 4 të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe pas konsultimit me partitë politike mbi caktimin e datës së zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zgjedhjet për Kuvendin të zhvillohen ditën e diel, më datë 25 prill 2021.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. Dekreti 11700
Tiranë, më 06.09.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META