Papunesia $400 apo $300 ne jave!


Per përfitimet e papunësisë, Trump njoftoi krijimin e programit LWA,qe synon ti vij ne ndihme te papuneve duke pretenduar se do të ofrojë 400 dollarë në fonde shtesë javore; qeveria federale do të mbulojë 300 dollarë dhe shtetet do të duhet të plotësojnë $ 100 shtesë. “Unë po ndërmarr një veprim për të siguruar një shtesë ose 400 dollarë shtesë në javë në përfitime të zgjeruara: 400 dollarë. Mirë? ”Tha ai. “Shteteve do t’u kërkohet të mbulojnë 25 përqind të kostos duke përdorur fondet ekzistuese, të tilla si dhjetëra miliarda dollarë në dispozicion të tyre përmes Fondit të Ndihmës Coronavirus. Sipas këtij plani, shtetet do të jenë në gjendje të ofrojnë përfitime më të mëdha nëse ata zgjedhin kështu, dhe qeveria federale do të mbulojë 75 përqind të kostos. Pra, të gjithë jemi vendosur. 400 eshtë 400 dollarë në javë, “shtoi ai.