President Trump firmos $400 per te papunet ne jave.


Presidenti Trump nënshkroi katër urdhra ekzekutiv sot që synojnë dhënien e lehtësimit për amerikanët që luftojnë me pasojat ekonomike të koronavirusit. Ai njoftoi një pagese shtesë të papunësisë 400 $ në javë në javë për amerikanët që nuk punojnë.Ka zgjatur lehtësimin e huasë studentore dhe mbrojtjet nga dëbimet për qiramarrësit dhe pronarët e shtëpive. Presidenti Trump nënshkroi gjithashtu per payrolls të taksës së pagave për amerikanët me më pak se 100,000 dollarë deri në fund të vitit, ndërsa premton më shumë lehtësim nëse fiton një mandat të dytë. ⁣